За нас

еHR е съвместен проект и дело на два екипа със сходно мислене и жажда за иновации. Комбинирахме уменията и решенията на специалисти в сферата на информационните технологии с опита на адвокати с над 20 години професионална практика. 

Изхождайки от проблемите, с които нашите клиенти се сблъскват ежедневно, видяхме необходимостта от промяна и създадохме решение. еHR – софтуер за дигитални трудови досиета, който цели да оптимизира процесите по създаване, споделяне, подписване и съхранение на документи от трудово-правен характер. 

Нашето предложение за дигитализация на този тип дейности цели да направи бизнесите по-ефективни, спестявайки време и разходи, както и да изгради доверие, чрез прозрачни и сигурни процеси в отношенията между работодател и служител.


Бизнесите, които ни се доверяват


Създаваме полезност

Employer

За работодатели

 • Намаляване на разходи за хартия и офис консумативи
 • Без повече разходи за куриери
 • Спестява време
 • Решава проблеми при връчване на документи
 • Лесен импорт на данни
 • Лесен експорт на данни
 • Всички досиета са винаги под ръка
Employer and employees
Employer

За работници и служители

 • Дистанционно подаване и получаване на документи към и от работодателя
 • Валидно подписване с личен електронен подпис
 • Комуникация без ограничение във времето и пространството
 • Трудовото досие e винаги налично и на разположение
 • Възможен експорт на цяло трудово досие
 • Създава прозрачност в трудовите отношения
Employees

За работници и служители

 • Дистанционно подаване и получаване на документи към и от работодателя
 • Валидно подписване с личен електронен подпис
 • Комуникация без ограничение във времето и пространството
 • Трудовото досие e винаги налично и на разположение
 • Възможен експорт на цяло трудово досие
 • Създава прозрачност в трудовите отношения
Employees


Свържете се с нас, за да разберете как eHR мoже да бъде полезен на Вас и Вашия бизнес.

[email protected]
+359 882 005 545