Въведете ключова дума и потърсете тема, свързана с трудовото право или човешките ресурси.

Отговорност при трудовите отношения – Видове
Отговорност при трудовите отношения – Видове

Може би една от по-малко обсъжданите теми е каква отговорност носи работникът пред закона за различни нарушения по време на работа. Най-често, разбира се, се сещаме за дисциплинарната отговорност, тъй като е тясно свързана с трудовоправните отношения. Но какво всъщност представлява и дали е единственият вид отговорност на работника и служителя?  На тези въпроси ще […]

Още