Блог

Категория: Закон и право

zdraven sertifikat
Зелен сертификат за работа – права и задължения на работодателите, работниците и служителите

Новата вълна от разпространение на COVID-19 е сериозно предизвикателство пред цялото общество. Увеличаването на броя на заразените доведе до предприемане на нови мерки от страна на компетентните органи, които засягат и трудовите отношения. В статията ще разгледаме правата и задълженията на работодателите, работниците и служителите във връзка със Зеления сертификат. Със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. […]

Още
teglilka s vreme i pari
Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя

Работодателят няма законово право да прави удръжки от трудовото възнаграждение или да налага глоби на работника или служителя в случаи на нарушаване на трудовата дисциплина, в това число непълно или неправилно изпълнение на работата, закъсняване, говорене по телефона и други. В определени случаи обаче работодателят има право да не изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение […]

Още
dogovor s lupa i kufarche
Прекратяване на срочен трудов договор

Срочните трудови договори могат да се прекратят на всички основания предвидени в Кодекса на труда (КТ), които се прилагат и за безсрочните трудови договори. При тях обаче има отделни специфични основания, регламентирани поради характерните им особености. В статията ще се разгледат трите най-често използвани вида срочни трудови договори – за определен срок, до завършване на […]

Още
rukostiskane pri patuvane
Командироване в чужбина – Какво трябва да знаем

По една или друга причина на работодателите се налага да изпращат свои служители или работници на командировка в чужбина. В статията споделяме изискванията, съгласно различните регламенти от KT и по конкретно хипотези при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги – какво трябва да бъде съобразено спрямо целта на пътуването и какво да […]

Още
hora i grafik na kompiutar
Определяне на платения годишен отпуск

Продължителността на платения годишен отпуск е задължителен реквизит на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 5 от КТ), който е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие. В трудовия договор се посочва не само основния, но и удължения и/или допълнителния отпуск, в случай, че работникът или служителят има право на такъв. Размерът […]

Още
kompiutar s digitalen dokument
Видове електронни подписи за служителя и работодателя

Подписът е кратко графично изображение, изписано на ръка, чрез което една личност удостоверява самоличността си върху даден документ. При хартиените документи той има ролята на удостоверение за авторство и/или съгласие със съдържанието, което обективира волята на посоченото лице. В съвремието обаче хартиените документи започват все по-често да бъдат заменяни с електронни такива. Поради това законодателството […]

Още