Цени

Големина на компанията

Препоръчан план

Микро бизнес

на месец, крайна цена

Планът включва:

Потребители
 • До 10 активни потребители
 • До 50 пасивни потребители
Поддръжка
 • eMail • Тикет система
 • Отговор в работно времe
 • Време за реакция - до 24 часа
Нотификации
 • eMail
Пространство
 • До 5 GB
7,00 лв.
на месец, активен потребител
1,00 лв.
на месец, пасивен потребител
на месец, крайна цена

Малък бизнес

на месец, крайна цена

Планът включва:

Потребители
 • До 50 активни потребители
 • До 250 пасивни потребители
Поддръжка
 • eMail • Тикет система
 • Отговор в работно времe
 • Време за реакция - до 24 часа
Нотификации
 • eMail
Пространство
 • До 30 GB
6.80 лв.
на месец, активен потребител
0.83 лв.
на месец, пасивен потребител
на месец, крайна цена

Среден бизнес

на месец, крайна цена

Планът включва:

Потребители
 • До 250 активни потребители
 • До 2500 пасивни потребители
Поддръжка
 • eMail • Тикет система • Телефон
 • Отговор в работно времe
 • Време за реакция - до 24 часа
Нотификации
 • eMail
Пространство
 • До 75 GB
6.60 лв.
на месец, активен потребител
0.75 лв.
на месец, пасивен потребител
на месец, крайна цена

Голям бизнес

на месец, крайна цена

Планът включва:

Потребители
 • Над 250 активни потребители
 • Над 2500 пасивни потребители
Поддръжка
 • eMail • Тикет система • Телефон
 • Отговор в работно времe
 • Време за реакция - до 24 часа
Нотификации
 • eMail
Пространство
 • До 150 GB
6.50 лв.
на месец, активен потребител
0.67 лв.
на месец, пасивен потребител
на месец, крайна цена