Общи условия за ползване

С настоящите условия за ползване се уреждат отношенията между “И ЕЙЧ АР” ООД, от една страна като администратор на уебсайта www.ehr.bg  и неговите Посетители, от друга страна. 

При зареждане на Сайта Посетителят се изразява съгласието си да се запознае и спазва настоящите Общи условия и всички части към тях. 

ПРЕДМЕТ         

Чрез Сайта ние предоставяне на Посетителите неговото ползване при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Предоставянето на услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване и свързаност към Интернет, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

ФУНКЦИИ

1. Обхват

Сайтът е създаден и достъпен за неограничен кръг Посетители, без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел

Чрез нашия Сайт ние целим две неща: 1) да споделим с какво се занимаваме и 2) да дадем информация как Посетителите могат да се свържат с нас, да направят запитване за услуга или за своите права и начина на упражняването им. 

3. Споразумение

С приемането на тези Общи условия Посетителят приема да общуваме посредством електронна поща, като всяко писмо може да съставлява и изявление с правно значение. В тази връзка, изпращаните помежду ни съобщения (включително тези през електронна поща) съставляват електронни изявления.

4. Права и задължения 

Посетителят има право да достъпва в реално време Сайта. Правото на достъп не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, или да се използват защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост.

5. Социални мрежи

На Сайта ние можем да поставим връзка към нашите страници в социални мрежи, както и към канала ни в youtube. Последните са трети лица, които най-вероятно инсталират “бисквитки” на вашите устройства.

6. Форма за контакти

На сайта има форма за контакт, чрез която Посетителят може да се свърже с нас и да отправи запитвания. Всяка информация,въведена там, ще се приема за доброволно дадена чрез конклудентни действия. 

ИЗМЕНЕНИЕ

Ние можем винаги и без предварително предупреждение да променяме нашите Общи условия за ползване. Ще публикуване измененията на видно и достъпно място на Сайта и те ще се прилагат занапред.

СПОРОВЕ

Ако нещо се обърка, Ние и Посетителят приемаме да общуваме в дух на добра воля и разбирателство. 

Ако горното не даде задоволителен резултат, то споровете ще се решават от компетентния български съд. Ще се прилагат правилата на българското право, освен ако не е приложимо друго право съгласно актуалните международните правила.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Име на администратора“И ЕЙЧ АР” ООД
СедалищеВарна, България
Адрес на управлениегр. Варна, ул. Атанас Христов № 12, ап. 1
ЕИК №205855927
УправителИвайло Калбурджиев
Телефон за контакт+359 882 005 545
Имейл[email protected]

Дата на утвърждаване и публикуване: 01.03.2021

Дата на утвърждаване и публикуване: n/a

Дата на утвърждаване и публикуване: n/a