Дигитализирайте управлението на отпуски

Сложете край на тромавите процеси по създаване, одобряване и подписване на искания и заповеди за отсъствия

Image

Как модул отпуски улеснява вашата работа?

Колко време ви отнема да прегледате, одобрите и подпишете всички искания за отпуск на вашите служители? С eHR това става за секунди!

Изцяло електронно управление

Опростен процес без попълване на документи. Всичко се генерира автоматично.

eIDAS и EU GDPR издържани

Създадена в съответствие с всички изисквания на българското законодателство.

Един клик - много действия

Одобрявате и подписвате отпуските на всички ваши служители с един клик.

Безплатни подписи за служители

Вграден УЕП, което премахва нуждата от инсталиране на други приложения за подписване.

Очаквайте скоро интеграция с

Microsoft Google calendar

Какво е включено в модул Отпуски

Управление на отпуски

Забравете за заявките за отпуск на хартия и хаотичните excel-ски таблици. Системата на eHR ви позволява да управлявате отсъствията на всички ваши служители онлайн.

Автоматизираните процеси ви позволяват да следите използваните и оставащи дни отпуск и да подавате и одобрявате заявки за отсъствия за секунди, без нуждата от попълване на документи.

Подаване на заявки за отсъствия

Служителят има постоянен достъп до наличните дни платен отпуск и за секунди може да пуска заявки за нов, без да попълва документи, благодарение на удобството на системата. Подписването на искането се осъществява чрез вграден електронен подпис (УЕП).

eHR може да се използва и в движение, също толкова удобно и на мобилно устройство, през което служителят може да подаде заявка за неплатен отпуск, болничен или друг тип отсъствие.

Удобно проследяване на отсъствията

Проследете изразходваните дни отпуск и болничен за текущата календарна година. Вече е лесно да си спомните и да изчислите дните отсъствия за предходни и бъдещи периоди.

Възможност работодателя да въведе отсъствие на служител или работник, когато той е възпрепятстван.

Опростено и автоматизирано подписване

Работодателят подписва чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП), а служителите чрез Усъвършенстван електронен подпис (УЕП), който се създава от системата автоматично и не е обвързан с разходи за никоя от страните.

Възможност за контролиран достъп и настройка за поредица на действията (от пряк ръководител, мениджър на отдела и др.) спрямо нуждите във вашата йерархична структура. Известия за следващи действия.

Множествено одобрение и подписване

При наличие на голям брой искания за отсъствия, чакащи одобрение и подпис от страна на работодател, действията по тях могат да бъдат извършени наведнъж.

Не е нужно да одобрявате индивидуалните отпуски поотделно, а можете да го направите с едно действие, за много на брой служители.

Планиране и проследяване на отсъствията на екипа

С eHR всеки ръководител и мениджър има достъп до споделен календар, който обединява отсъствията на всички членове на даден екип. Това улеснява планирането на отпуски в отдела. Налична статистика за брой отсъствия за годината по вид отпуск и по отдели.

Дигитална Форма 76

Детайлна месечна справка за графика на служители по отдел. Данните се актуализират спрямо отсъствията, въведени в системата, работните и почивни дни за всеки служител, както и броя отработени часове.

Възможност за въвеждане на данни спрямо допълнително отработени часове и полагаеми почивни дни за всеки служител.

Дигитален архив и мигновени справки

Всички документи, свързани с отпуските и болничните на служителите се съхраняват в дигитален архив, който е част от електронното трудово досие. Без риск от загуба на документ, лесно проследяване и отчетност.

Системата позволява създаване на справки, както обобщени, така и детайлни, които могат да бъдат интегрирани във вашия ТРЗ софтуер.

Всеки ден eHR помага на бизнесите в България да оптимизират своите процеси и да пестят ценно време и средства.

Ето какво споделят нашите клиенти.

"Най-голямото предимство на системата е възможността за индивидуален подход към нуждите на клиента, заедно с ползите от използването на стандартизирани готови решения и документи, заложени в продукта. Елиминирането на хартията чрез цифровизация е екологичният акцент на този софтуер, който е много важен в съвременния свят като цяло, а в индивидуален план позволява сериозна икономия на работно пространство, място за съхранение, ресурси и време. Смятаме, че eHR е най-доброто такова решение за организация на трудовите досиета в една компания в съответствие с всички законови изисквания."

Румен и Цвете Обрешкови, Andiel Parker Russel

Спестете ценно време и сведете грешките до минимум. Управлявайте отсъствията на служителите ви онлайн със системата на eHR

✔ Перфектно решение за фирми със служители, работещи от разстояние

✔ Опростен процес без нужда от попълване на документи

✔ Мигновени справки и отчетност

✔ Автоматизиран процес, който пести време и ръчна работа

✔ Удобна и лесна за използване система

✔ Одобрявате и подписвате множество заявки за отпуск за секунди

3 стъпки за дигитализация на трудови досиета

Изтеглете наръчка на eHR за да разберете какво е необходимо да направите, за да можете да дигитализирате досиетата на вашите служители, спрямо изискванията на българското и европейско законодателство.

*Въвеждайки вашите детайли, вие се съгласявате с нашите Общи условия и Политиката за защита на личните данни.

Съдържание, което ще ви помогне да изведете HR процесите си на следващо ниво

Полезни съвети за оптимизиране на работата в отдел човешки ресурси, дигитализация на трудовите досиета на вашите служителите и актуални теми от трудовото законодателство.

Proces na digitalziacia
Как да дигитализирате трудовите досиета на служителите

Създаването и съхраняването на трудовото досие на всеки един работник или служител може да бъде оптимизирано, ако всички документи в досието са в електронен формат и тяхното споделяне и подписване също се осъществяват по електронен път. За собственици на бизнес или специалисти в сферата на човешките ресурси, прилагането на подобно решение може да спести ценно […]

Още
Как Viva credit наема нови служители 3 пъти по-бързо с eHR
Как Viva Credit наема нови служители 3 пъти по-бързо с eHR

В разговор с Ценка Моянова – Ръководител администриране, вътрешни процеси и политики и Невена Илиева – Мениджър Подбор и мотивация на служители във Viva Credit, научихме много за техния опит преди и след използването на системата на eHR. Ето какво споделят те, от първо лице, за процеса на работа в отдела и какви промени са […]

Още
HR Показатели за ефективност (KPIs) – Измервате ли ги правилно?

Какво са HR показателите за ефективност, още познати като KPIs? Определяте ли ги спрямо целите на вашия бизнес и измервате ли резултатите си правилно? Съдържание Връзката между HR и бизнес целите HR показатели за ефективност – как да ги определите? Оценка и подобрение на практиките при подбор и наемане чрез KPIs Измерване на удовлетвореността и […]

Още
Посетете блога