Политика за защита на личните данни

Това е нашата Политика за лични данни. Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това. 

Какво се обработва на сайта

За най-доброто представяне на Сайта нашата информационна система се нуждае от определена информация за вас.

Понякога може да се наложи да споделите с нас следните категории лични данни: 1) две имена; 2) валиден имейл адрес; 3) телефон; 4) физически адрес за кореспонденция или 5) допълнителни ваши данни, за които сами определяте. При упражняване на вашите права ще бъде необходимо обработването на посочените категории. 

За някои от функциите на сайта се събират и следните данни: 1) IP адрес; 2) вид браузър 3) настройки на език; 4) вид устройство, на което е сервиран Сайта; 5) време за ползване; 6) вида операционна система, през която се достъпва;

Как се събират данните? 

Личните данни за Посетителите на Сайта могат да се събират лично от Посетителя и/или автоматично през Сайта, чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения.

Цел, основание и период на съхранение 

Ние обработваме данните по-горе на следните основания и при изрично посочените условия:

КатегорияСъбиранеЦел Основание (GDPR)Срок 
1. IP адрес 2. вид браузър3. настройки на език4. вид устройство5. време за ползване6. вид операционна системаПри ползването на сайта от субектите на данни и Чрез “бисквитки”За предоставяне на пълната функционалност на Сайта Чл. 6, ал.1 б) – за изпълнение на договор2 г.
1. Две имена2. ИмейлЛично от субектите на данни и/или през раздел “Контакти” и приложена форма за контактиОфициални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели, обратна връзка1. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение2 г.

Защита

Ние пазим личните данни на нашите Посетители. Използваме криптографска защита и пропорционални технически и организационни мерки за защита на събраните данни. Само лица с висока експертиза имат достъп до съответните регистри и бази данни. 

С кого споделяме 

Дружеството не споделя лични данни на Посетителите.

Възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация със специален орган на власт (административен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт) въз основа на чл. 6, ал.1, т “в” и т. “е” от ОРЗД (GDPR), когато това се налага за разрешаване на правни спорове, предвидено е в законова разпоредба или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Права във връзка с личните данни

Посетителите на нашия сайта са субекти на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). По-долу представяме техните права, които са приложими при ползването на сайта: а) Право на информация, б) Право на достъп до данни, в) Право на поправяне, г) Право на изтриване, д) Право на ограничаване на обработването, е) Право на пренос, ж) Право на жалба. (За повече информация вижте чл. 12 – 22 от ОРЗД тук)

Можете да научите повече за вашите права и за това как да ги упражнявате на  информационния уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.  

Посетителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За целата е нужно да ни изпратите писмо или имейл на посочените по-долу адреси. За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма.

При ползването на нашия уебсайт, ние сме администратора на лични данни.

Данни за контакт с администратора на данни

Наименование“И ЕЙЧ АР” ООД
Адрес на управление гр. Варна, ул. Атанас Христов № 12, ап. 1
ЕИК №205855927
УправителИвайло Калбурджиев
Телефон за контакт+359 882 005 545
Имейл[email protected]

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
АдресБългария, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2
Имейл [email protected]
Телефон за контакт+ 359 2 9153518

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на утвърждаване и публикуване: 01.03.2021

Дата на утвърждаване и публикуване: n/a

Дата на утвърждаване и публикуване: n/a