Блог

Длъжност, характер на работа и длъжностна характеристика

При наемането на нови служители и работници, работодателят е длъжен да подготви определен набор от документи, които да предостави на новонаетите лица. В това число влизат екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Също така екземпляр от […]

Още
Приемане на работа на непълнолетно лице

В летния сезон учениците ползват ваканция и голяма част от тях търсят възможност за работа. Наемането на непълнолетни лица е възможност и за работодателите, които се изправят пред все по-значимо предизвикателство, свързано с намирането на работници. Поради това работодателите е важно да имат представа относно изискванията при наемане на непълнолетни лица. Законови рамки На първо […]

Още
Tрудов договор – видове според продължителността му

Всяка година със стартирането на летния сезон (а често и на зимния) много фирми, най-вече в туристическия бранш, наемат персонал за определен период от време. Кои са видовете трудови договори според тяхната продължителност и какъв точно трябва да сключите спрямо целите на бизнеса ви, споделяме подробно в статията. Видовете трудови договори според тяхната продължителност могат […]

Още
5 Съвета за приобщаване на нови служители работещи от разстояние

Все повече бизнеси се адаптират към дистанционния начин на работа и то за постоянно. Това налага необходимостта да се наемат и приобщават нови служители от разстояние, което често е предизвикателство както за тях, така и за фирмите. Когато живият контакт с бъдещи служители липсва, мениджърите и HR специалистите трябва да подобрят процесите по наемане и […]

Още
Какво трябва да знаете за съхранението и обработката на трудови досиета

Кодексът на труда регламентира изискването работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител. Спазването на това изискване е важно, за да се гарантират интересите на работодателя. Правилното и законосъобразното водене на трудовото досие минимизира риска от санкции при проверки, а също така предоставя и доказателства за изпълнение на задълженията, които работодателите имат към […]

Още
hora i sistema
Външна фирма за управление на човешките ресурси – предимства и недостатъци

Често срещан начин за оптимизация на разходите в бизнеса е така нареченият аутсорсинг – наемане на външна фирма, която да поеме работата по конкретни дейности или звена на бизнеса. Когато процесите в бизнеса са съпроводени от голям обем оперативна работа, за много компании е по-ефективно да използват външна фирма, отколкото да поддържат собствен екип от […]

Още
1 2 3 8