Дигитализирайте процесите по създаване, управление и съхранение на трудови досиета.

Направете стъпка към иновацията с eHR.

Функционалности

Как еHR помага на вашия бизнес

 • Създаване на електронно трудово досие
 • Създаване на електронни документи
 • Цифровизиране на хартиени трудови досиета
 • Електронно подписване на документи
 • Изпращане и получаване на електронни документи и изявления
 • Сигурно съхранение на електронни документи
 • Удостоверяване на действия с правно значение
 • Мигновени справки и извлечения
 • Дигитален архив

Направете стъпка към иновацията с eHR

Създавай с увереност!

Няколко лесни стъпки и готово!

Image

Управлявай с лекота!

Най-важното е на клик разстояние!

Image

Справки за важните неща!

Подробна справка за действията по всеки документ и пълна времева карта.

Image

Архивите говорят!

Намери всичко нужно лесно и удобно.

Image

Заменете хартиените досиета с дигитални и изведете бизнеса си на следващо ниво.
С eHR вече е възможно.


Нашите решения за по-ефективни бизнес процеси

Бърз и лесен достъп до информация

 • Лесен импорт и експорт на данни
 • Бързи справки и достъп до трудовото досие
 • Лесен за управление дигитален архив
 • Унифицирана подредба на документите

Висока сигурност при съхранение на документи от трудовото досие

 • Без риск от погиване на документите
 • Без нужда от складови помещения
 • Достъп само от оторизирани лица
 • Лесен достъп до всяко досие

Създаване на електронен подпис за служителите

 • Отдалечен усъвършенстван електронен подпис (УЕП)
 • Дистанционно подаване и получаване на документи
 • Валидно подписване с личен електронен подпис
 • Без разходи за издаване и поддръжка от страна на служителите

В пълно съответствие с европейското и национално законодателство

Възможността за създаване, обмяна и съхранение на документи в трудовото досие на работника или служителя е в съответствие със следните нормативни актове:

 • eIDAS
 • Кодекс на труда
 • ЗЕДЕУУ
 • Наредба за електронните трудови досиета

Валидно връчване на документи чрез системата

 • Без повече куриери или нотариус, за да се удостовери връчването на документи

Лесен достъп до готови форми на основни документи в трудовото правоотношение

 • Улеснено генериране на документи
 • Безплатна база данни с образци на чести документи
 • Създаване на неограничен брой документи

Свържете се с нас

Разберете как еHR може да бъде полезен за Вашия бизнес