hora rabotyat na laptop

Хибриден модел на работа

Голяма част от бизнесите все още срещат трудности, когато covid-пандемията налага ограничителни мерки в условията на работа. Други успешно прилагат хибридния модел на работа, който може да бъде от полза както на служителите, така и на работодателите. Ако сте от тези, които все още търсят ефективно решение за справяне със ситуацията, в статията ще разгледаме какво е хибриден модел на работа и кой вид би паснал на вас и вашите служители

Какво е хибриден модел на работа?

Хибридният модел на работа съчетава в себе си работа от вкъщи и от офиса и има за цел да даде свобода на служителите да избират откъде и как да работят, особено в условията на пандемия. Този начин на работа носи ползи за всички, тъй като извежда на преден план предимствата от работата от вкъщи и работата от офиса. Например, броят на персонала може да нараства, но офисът може да си остане със същия капацитет или дори да се замени с по-малък. Също така служителите могат да изградят по добър баланс между работа и личен живот, освобождавайки време, което иначе губят ежедневно в пътувания до работа.

Видове хибридни модели

Предимствата могат да бъдат много, но за да са налице е добре да се избере подходящия модел на хибридна работа, който да пасне на дейността на фирмата. По-долу ще разгледаме различните модели и техните особености. 

От разстояние (по избор)

Този модел подкрепя желанието на служителите да работят от вкъщи, като им дава право и да работят от офиса в избрани от тях дни. При този начин на работа много голяма част от персонала работи от разстояние, като всеки служител има право да избира дали и кога да извършва работните си задължения от офиса на фирмата.

Работодателят може да прилага гъвкава политика, като предостави възможност за свикване на присъствени срещи в офиса за служителите, които работят в екипи, а тези, които извършват задълженията си самостоятелно, да могат да си останат вкъщи. При този хибриден модел, фирмата може да поддържа офис пространство, което да бъде използвано от служителите при нужда и да подпомага изграждането на фирмената култура.

От офиса (по избор)

За някои фирми, работата от разстояние не е удобен начин за провеждане на нормалните дейности, особено, ако е налице ясно изразена корпоративна структура или пък често се свикват официални бизнес срещи с партньори и клиенти. 

Този хибриден модел на работа дава възможност на служителите да разделят работната седмица с присъствени дни в офиса и с работа от вкъщи. При него от служителите се очаква да покрият определен брой часове на седмица, извършвайки работа от офиса, а останалото време могат да запълват с работа от разстояние.

Този хибриден модел не е толкова гъвкав, както предходния, но все пак дава определена степен на свобода. Работата може да бъде организирана между отделните екипи на смени, чрез ротация на присъствени дни или брой часове от седмицата, а също така може и да бъде разделена на седмица в офиса, последвана от седмица от вкъщи.

При този вариант определено е необходима по-добра организация на работните места, спрямо броя служители и нуждите за извършване на работните процеси. Също така може да бъде прилаган и при необходимост от упражняване на по-високи нива на контрол на работните процеси.

От офиса (с приоритет)

Този модел на работа е с най-малък хибриден характер, тъй като при него от служителите и работниците се изисква да работят от офиса. Правят се изключения, при които дистанционната работа е възможна, но се допуска за малък брой служители или само при необходимост и обстоятелства, които налагат дистанционно извършване на дейностите. При този модел работодателят трябва да състави правила, необходими за извършване на работа от разстояние и да установи кои работници и служители, отговарят на изискванията и по какъв начин същите могат да участват в процеса на селекция.

Внедряване на хибриден модел на работа

Когато се избира подходящия хибриден модел на работа, който най-добре пасва на дейността на фирмата, работодателят трябва да вземе под внимание и нуждата и нагласата на своите служители. Целта е да изгради сигурна и продуктивна среда за работа, както в офиса, така и от разстояние. 

При внедряване на хибриден модел на работа е необходимо е да се спазят всички условия и изисквания за осъществяване на работа от вкъщи, както и да се осигурят всички необходими средства (оборудване, техника, условия на безопасност), така че служителите да могат да извършват работните си задължения без затруднения.

Без значение кой от трите модела ще бъде избран, спрямо целите на бизнеса, нагласата и външните обстоятелства, много важно условие е да съществува доверие между работодателите и служителите. Само така работните процеси ще продължат да се осъществяват ефективно, а бизнесът ще може да поддържа добра работна среда и да бъде гъвкав и устойчив на промени.

ehr-demo

Още полезни статии:

Условия за работа от разстояние

Платен отпуск за работещите от разстояние

Работно време при работа от разстояние