Категория: условия на работа

Въведете ключова дума и потърсете тема, свързана с трудовото право или човешките ресурси.

zdraven sertifikat
Зелен сертификат за работа – права и задължения на работодателите, работниците и служителите

Новата вълна от разпространение на COVID-19 е сериозно предизвикателство пред цялото общество. Увеличаването на броя на заразените доведе до предприемане на нови мерки от страна на компетентните органи, които засягат и трудовите отношения. В статията ще разгледаме правата и задълженията на работодателите, работниците и служителите във връзка със Зеления сертификат. Със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. […]

Още
mestene na hora
Заместване на отсъстващ работник или служител

Поради различни причини може да се наложи на работник или служител да отсъства, като в някои случаи това става за дълъг период. В тези случаи трудовото законодателство предоставя възможности на работодателя да замести отсъстващия работник или служител, за да се продължи дейността. Наемане на заместник Първата възможност е работодателят да наеме друго лице, които да […]

Още
jena raboti prez noshta
Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

В статията ще ви споделим в кои случаи работодателят няма право да изисква полагане на нощен или извънреден труд от работника или служителя поради наложени забрани със закон. Видове забрани Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители се дели на два вида – абсолютна и преодолима.  Абсолютна забрана […]

Още
kufar
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която може да се създава в електронен формат (чл. 8, ал. 1) и следва да е част от съхраняваното на хартия или […]

Още
chasovnici i vreme
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Особености: Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. […]

Още
domashen ofis
Работно време при работа от разстояние

Пандемията наложи много промени в света на бизнеса, към които фирмите трябва да се адаптират, ако искат да продължават да се развиват. Работата от разстояние е нещо все по-често срещано и предпочитано от повечето служители и дори работодатели. За да бъде ефективна обаче е необходимо да се поставят правила и законови рамки, които да регулират […]

Още