Блог

Категория: Закон и право

teglilka s vreme i pari
Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя

Работодателят няма законово право да прави удръжки от трудовото възнаграждение или да налага глоби на работника или служителя в случаи на нарушаване на трудовата дисциплина, в това число непълно или неправилно изпълнение на работата, закъсняване, говорене по телефона и други. В определени случаи обаче работодателят има право да не изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение […]

Още
dogovor s lupa i kufarche
Прекратяване на срочен трудов договор

Срочните трудови договори могат да се прекратят на всички основания предвидени в Кодекса на труда (КТ), които се прилагат и за безсрочните трудови договори. При тях обаче има отделни специфични основания, регламентирани поради характерните им особености. В статията ще се разгледат трите най-често използвани вида срочни трудови договори – за определен срок, до завършване на […]

Още
rukostiskane pri patuvane
Командироване в чужбина – Какво трябва да знаем

По една или друга причина на работодателите се налага да изпращат свои служители или работници на командировка в чужбина. В статията споделяме изискванията, съгласно различните регламенти от KT и по конкретно хипотези при командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги – какво трябва да бъде съобразено спрямо целта на пътуването и какво да […]

Още
hora i grafik na kompiutar
Определяне на платения годишен отпуск

Продължителността на платения годишен отпуск е задължителен реквизит на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 5 от КТ), който е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие. В трудовия договор се посочва не само основния, но и удължения и/или допълнителния отпуск, в случай, че работникът или служителят има право на такъв. Размерът […]

Още
kompiutar s digitalen dokument
Видове електронни подписи за служителя и работодателя

Подписът е кратко графично изображение, изписано на ръка, чрез което една личност удостоверява самоличността си върху даден документ. При хартиените документи той има ролята на удостоверение за авторство и/или съгласие със съдържанието, което обективира волята на посоченото лице. В съвремието обаче хартиените документи започват все по-често да бъдат заменяни с електронни такива. Поради това законодателството […]

Още
jena i muj s papka
Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

В динамичното ежедневие, в което живеем и с промените и възможностите, пред които се изправяме, смяната на работното място напоследък доста зачестява. Работодателите от друга страна се стараят да бъдат гъвкави, особено през последните две години, където в кратки срокове им се налага да освобождават или наемат по-голям брой служители, за да останат максимално ефективни […]

Още
1 2 3 5