Блог

Категория: Закон и право

Трудова злополука - разследване
Настъпване на трудова злополука – Действия и разследване

Трудовата злополука е един от най-често срещаните осигурителни рискове. Въпреки че за него е налице задължително осигуряване, често то не покрива целият размер на настъпилите вреди и се налага работодателят също да изплаща обезщетение.  Вече ви разказахме подробно какво обезщетение се дължи и от кого, както и как се определя дали е налице трудова злополука […]

Още
muj, knit se e podhlyznal na mike pod
Кога е налице трудова злополука?

В предишната статия подробно разгледахме дефиницията на трудова злополука, както и правата и задълженията на работодаля и служителя, в случай на настъпването на такава.  Тук ще обърнем внимание на това кога е налице трудова злополука и в кои случаи заболявания не са признати като следствие от трудова злополука. Кога е налице трудова злополука Легалната дефиниция […]

Още
Трудова злополука
Трудова злополука (чл. 55, ал. 1)

В поредица от статии ще ви споделим всички важни детайли, свързани с настъпване на Трудова злополука (чл. 55, ал. 1 от КСО). В тази статия ще разгледаме какво е законовото определение според КСО, какво се прави при настъпване на зпополука и какви са правата и задълженията на страните. Съдържание Какво е трудова злополука Кой признава […]

Още
От хартиена към електронна трудова книжка - ползите за бизнеса
От хартиена към електронна трудова книжка – ползите за бизнеса

На 26 септември 2023 г., Народното събрание прие промени на Кодекса на труда, с които окончателно бе сложено началото на прехода от хартиена трудова книжка към електронна – или още наричана единен електронен трудов запис. Съдържание Кога влиза в сила реформата за електронна трудова книжка? Защо дигитализацията е неизбежна? Какви са ползите за бизнеса от […]

Още
Инструктаж на работното място – задължения и документи

Кой може и трябва да провежда инструктаж на работното място? На кои лица се провежда инструктаж по безопасност на здравето при работа (БЗР)? Какви задължения имат работодателят и служителите и кои са всички необходими документи?  Съдържание Кой провежда инструктаж На кои лица се провежда инструктаж по БЗР Задължения на работодателя Документи Кой провежда инструктаж Според […]

Още
instruktazh - ehr
Видове инструктаж на работното място

Провеждането на инструктаж е едно от задълженията, които работодателят има към своите работници и служители. В тази статия ще ви запознаем с видове инструктаж, които са регламентирани в закона и спецификите на всеки един от тях. Съдържание Видове инструктаж според съдържанието Видове инструктаж спрямо момента на провеждане Начален инструктаж Периодичен инструктаж Ежедневен инструктаж Извънреден инструктаж Заключение […]

Още
1 2 3 10