jena raboti prez noshta

Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

В статията ще ви споделим в кои случаи работодателят няма право да изисква полагане на нощен или извънреден труд от работника или служителя поради наложени забрани със закон.

Видове забрани

Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители се дели на два вида – абсолютна и преодолима

Абсолютна забрана

Абсолютна е забраната, която не може да бъде преодоляна при никакви обстоятелства и не е в зависимост от волята на страните по трудовото правоотношение. 

Полагане на труд при непълнолетни лица

Абсолютната забрана за полагане на нощен и извънреден труд, поради възрастта на работниците и служителите, е въведена за всички непълнолетни лица, наети по трудово правоотношение. Основната й цел е свързана със закрила на здравето и защита на организма на младежите, които са в процес на израстване и укрепване.

Лицата до 16-годишна възраст не могат да полагат труд в часовете между 20:00 и 06:00 часа. За работниците и служителите, които са между 16 и 18-годишна възраст, забраната е след 22:00 часа и отново продължава до 06:00 сутринта. Извънредният труд на ненавършилите 18 години работници и служители е забранен.

Полагане на труд при бременност

Съществува изрична и безусловна забрана за полагане на нощен и извънреден труд от бременни работнички и служителки, както и от работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. Така се защитава живота и здравето на бъдещата майка и нероденото дете.

За да се ползва от закрилата, работничката или служителката следва да информира работодателя за бременността или за напредналия етап на лечение ин-витро и да представи надлежен документ от здравните органи. От този момент работодателят е длъжен да предприеме мерки, чрез които да организира работното време на работничка в часовете между 06:00 и 22:00 часа и да не допуска полагането на извънреден труд. 

Преодолима забрана

Преодолима забрана за полагане на нощен и извънреден труд е въведена в законодателството като допълнителен защитен механизъм за определени групи работници или служители. За преодоляването на тази забрана има едно общо изискване – наличието на изразена воля от работник или служител да се откаже от право си да не полага нощен или извънреден труд.

Съгласието трябва да е в писмена форма и да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. Съгласието се предоставя преди полагането на извънреден или нощен труд. Работникът или служителят има възможност да оттегли съгласието си през цялото време докато се ползва от закрилата. 

ehr-електронни-трудови-досиета

Полагане на труд при майки

Първата група работници и служители, които се ползват от преодолима закрила, са майките. Тази група е разделена на две категории – майки с деца до 6-годишна възраст и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта на детето. 

Полагане на труд при обучение

Втората група работници и служители, които се ползват от преодолима закрила са тези, които продължават образованието си без откъсване от работа. За да се ползват от закрилата работниците и служителите трябва да предоставят документ от учебното заведение.

Полагане на труд при трудоустрояване

Последната група са трудоустроените лица. За преодоляването на забраната се изисква съгласие на трудоустроения работник или служител и положително заключение от здравните органи. Заключението се издава от здравните органи, като в него изрично трябва да е посочено дали е позволено или не полагането на нощен или извънреден труд. При отрицателно заключение от здравните органи забраната става абсолютна и не може да бъде преодоляна дори и с изрично съгласие на трудоустроения работник или служител.

Още полезни статии:

Приемане на работа на непълнолетно лице

Определяне на продължителността на работното време в трудовия договор

Определяне на платения годишен отпуск