Възрастни хора - пенсиониране

Пенсиониране – всичко, което трябва да знаем

Пенсионирането е неразделна част от работния процес. Законодателството предвижда изплащане на пенсия при достигане на възраст за пенсиониране. За да възникне обаче правото на ползване на пенсия, се изисква работниците и служителите да имат натрупан определен осигурителен стаж. 

В статията ще научите полезна информация, свързана с пенсионирането, а именно каква е необходимата пенсионна възраст при жените и мъжете, колко е осигурителният стаж за право на пенсиониране и какъв е размерът на полагаемата пенсия.

Осигурителен стаж и пенсионна възраст

Когато става въпрос за пенсия при осигурителен стаж и възраст, целта на законодателя е необходимата възраст да отговаря на средната продължителност на живота, като това е заложено в чл. 68 КСО.

Размер на осигурителния стаж за получаване на право на пенсия

От януари 2024-та осигурителният стаж при жените ще бъде 36 години и 6 месеца, а за мъжете 39 години и 6 месеца. Според действащия закон към момента обаче, осигурителният стаж следва да се покачва до 2027-ма година, докато не достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете, което е увеличение от 6 месеца. 

Възраст при пълен осигурителен стаж

Що се отнася до пенсионната възраст, за жените тя се покачва на 62 години и 2 месеца от януари 2024-та, а за мъжете 64 години и 7 месеца. Увеличение на пенсионната възраст е предвидено да 2037-ма година, когато същата се очаква да се изравни и за двата пола – 65-годишна възраст.

Таблица с нарастващото увеличение на осигурителния стаж и пенсионната възраст за мъже и жени през следващите години можете да откриете на сайта на НОИ.

Как влияят предвидените промени на хората с достигнат осигурителен стаж и право на пенсия

Независимо от настъпващите промени в законодателството, правото на пенсия не се погасява по давност. Това означава, че ако към 2023-та са изпълнени изискванията за възникване на право на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата, за които е възникнало, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент, независимо от това дали и какви промени има в условията. 

Погасява се по давност обаче вземането на пенсия. Като срокът е 3 години, считано от 1-ви януари на следващата година, след тази, за която е вземането на пенсия.

Пенсии при непълен осигурителен стаж

Какво обаче се случва, ако лицето няма необходимия осигурителен стаж? 

В случай че не е възможно да възникне правото на пенсия по общия ред, описан по-горе, от 1 януари 2023 г. изискванията за ползване на специалния ред, предвиден в чл. 68 КСО са следните:

  • Навършени 67 години (независимо от пола на лицето)
  • Минимален действителен осигурителен стаж от 15 години

Купуване на стаж 

Друга възможност за пенсиониране при по-малък от необходимия осигурителен стаж е закупуване на осигурителен стаж от държавата. Максималният размер, който може да се закупи е 5 години. 

От месец август тази година (2023) с покачването на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица и изравняването му с минималната работна заплата, се покачиха и цените за закупуване на осигурителен стаж, които са % от тази сума. Това се равнява на 19,8% или 9266,40 лв. за закупуването на 5 години осигурителен стаж или по 1853,28 на година.

Това е предпочитана опция от доста хора, тъй като често поради периоди на безработица, не им достига осигурителен стаж. Средно се купуват около 2 години осигурителен стаж, такова е реалното разминаване, с което повечето хора се сблъскват. НОИ издава удостоверение за „закупен недостигащ стаж“, с което лицата могат да ползват правото на пенсия по общия ред.

Пенсии при недостигната пенсионна възраст

Съществува и обратната хипотеза. Лицето, което иска да се пенсионира, да има натрупания осигурителен стаж, но да не е навършило изискуемата от закона възраст. В този случай то може да получава пенсия в намален размер и има възможност за пенсиониране до една година по-рано от навършване на възрастта по общия ред. 

Особеност, която възниква обаче е, че пенсията се изплаща в намален размер пожизнено. Лицето губи правото на получаване на пенсия по общия ред. Освен това, при преизчислявания на пенсията, не се променя процента на намаления, определен при отпускането ѝ.

ehr-електронни-трудови-досиета

Още полезни статии

Допълнително трудово възнаграждение

Определяне на платения годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск