People climbing stairs

5 Начина да подобрите мотивацията на работното място

Управляването на екип от разстояние може да е предизвикателна задача, особено в продължителен период от време. Дългите дни работа от вкъщи могат да окажат влияние върху мотивацията на служителите, а това си е значителна пречка, която може да въздейства върху цялостното развитие на бизнеса.

Представете си да работите от дома си по 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, в продължение на месеци! Със сигурност в някакъв момент ще почувствате нужда да разнообразите ежедневието си, а когато сте ограничени от рамките на дома си, тогава фокусът ви може да се измести върху всичко друго, но не и работата.

Нивата на продуктивност са пряко повлияни от мотивацията. Когато тя е висока, компанията и екипът се развиват, но когато е ниска, продуктивността намалява. Именно поради тази причина мениджърите трябва да съумеят да поддържат високи нива на мотивация и да пренесат усещането за фирмена култура отвъд стените на офиса.

Най-голямото предизвикателство за мениджъри

Най-голямото предизвикателство, пред което се изправят мениджърите е това да разберат кое влияе на мотивацията на служителите. Според теорията за самоопределяне (от англ. Self-determination theory) хората имат мотивация за развитие, водена от три психологически потребностикомпетентност, свързаност и автономия. Когато тези три потребности са задоволени, хората се чувстват мотивирани, продуктивни и щастливи. 

Тук идва и ролята на мениджърите, да съумеят да разберат човешкото поведение и да адаптират начините си на работа и фирмена култура спрямо тези нужди.

5 Стратегии за подобряване на мотивацията на служителите

1. Проявяване на интерес и даване на обратна връзка

Когато един мениджър показва интерес към работата на служителите си и дава ценна обратна връзка, дори и негативна (приета още като градивна критика), това действа пряко върху мотивацията на екипа. От една страна хората се чувстват забелязани, получават вниманието, от което се нуждаят и знаят, че усилията им се оценяват. От друга, успяват да получат ценна информация, която им помага да изпълнят задачата си по-добре, да постигнат по-добри резултати и да подобрят уменията си.

2. Насърчаване на професионалното развитие

Изключително предимство за всеки мениджър е да познава компетенциите, интересите, силните страни и уменията на хората в екипа си. По този начин може да създаде роли с различни отговорности и да стимулира желанието за изява у членовете на екипа.

Добри мениджърски практики, които могат да засилят ефекта и мотивацията за развитие, са похвалите и признателността, за добре свършената работа, както и внимателното и активното слушане по време на срещи.

3. Идентифициране и отбелязване на малки победи

Често динамиката на ежедневието е предпоставка мениджърите да изпускат постижения, които може да са малки, но значителни, особено в случаите, когато служителят е вложил усърдна работа. “Малките победи” често предизвикват позитивна нагласа и още по-силна мотивация, ако биват забелязани и оценени от някой друг. В голям брой от случаите думите “благодаря ти” носят много стойност и са добър стимул за развитие и постигане на още по-добри резултати.

4. Пренасяне на фирмената култура у дома

В условията на работа от вкъщи, ежедневните задължения и срещи могат да се превърнат в монотонни и дори донякъде отегнителни. При работа от разстояние е изключително важно да съумеете да адаптирате културата на компанията към виртуална среда и да внесете онова усещане на вълнение и разнообразие, което присъства в работата от офиса. Добър начин да разчупите домашната обстановка например би бил един виртуален тийм билдинг или пък провеждането на онлайн срещи, с условие всички да се включат от мобилните телефони, докато се разхождат навън.

5. Позитивна нагласа

Работата от разстояние често може да окаже негативно влияние върху емоционалната нагласа на служителите. Особено в случаите на продължителни онлайн срещи, допълнителни задачи, които удължават часовете прекарани у дома пред екрана на компютъра или затруднената комуникация и липса на колаборация между отделите.

В ролята си на мениджъри можете да насочите вниманието на хората в екипа си към позитивните неща и да внасяте подобрения там, където се налага. Ако си позволявате неволно да правите негативни забележки или пък да се оплаквате, това може да се запечата трайно като усещане и да събори мотивацията на екипа ви. Положете усилия вие самите да бъдете с позитивна нагласа и това ще се отрази и на хората около вас.