Какво е корпоративна култура и защо е важна за бизнеса ви

Какво е корпоративна култура и защо е важна за бизнеса

Замисляли ли сте се, че наличието на ясно дефинирани ценности в бизнеса ви повишава щастието на служителите и привлича висококвалифицирани кадри? Ако отговорът е не или по-скоро не можете да разберете защо, в статията ви споделяме как тези ценности са в основата на всяка корпоративната култура и защо именно тя е едно от най-важните неща в бизнеса.

Какво е корпоративната култура?

Корпоративната култура описва основните ценности и вярвания на организацията. Може да бъде показана по различни начини – от това как бизнесът установява и прилага правила, до начина, по който служителите във фирмата комуникират помежду си.

Стилът на управление и работната среда често са отражение на корпоративната култура на една компания. Тя може да определи мисията и целите на бизнеса, да формира управленската структура и да задава основни очаквания за отношението и поведението на служителите.

В същността си обаче определението на корпоративна култура може да е доста разновидно. В зависимост от това с кого говорите, за едни може да означава просто предимствата и бонусите, предлагани на служителите. За други може да стига само до определинето, което компанията използва под логото си или на уебсайта си, а за други корпоративната култура може да е толкова важна, колкото принципите, определящи всичко, което компанията прави.

Това, което е много по-сигурно обаче, е че в днешно време, всяка компания има идентичност и репутация, които са очевидни за клиентите и нейните настоящи и бъдещи служители. Изграждането на корпоративната култура и демонстрирането ѝ по разбираем начин, са две жизнено важни действия, които директно влияят на продажбите ви, привличането на квалифицирани кадри, поддържането на щастива работна среда и задържането на най-добрите ви служители.

Повече от всякога, корпоративната култура е определящ фактор за следващото поколение служители, навлизащи на пазара на труда. Точно те навлизат в епоха на големи промени на традиционната офис среда и ценят чувството за принадлежност чрез споделените с колегите вярвания и цели.

Защо е важна корпоративната култура? Предимства и ползи

Има значителни предимства както за работодателите, така и за служителите при наличието на силна и ясно дефинирана корпоративна култура. Ето как влияе тя върху различните аспекти на бизнеса:

 • Доволни служители. Хората, които се чувстват тясно свързани с корпоративната култура на своята компания е по-вероятно да се чувстват комфортно и щастливи на работното си място.
 • Чувство за принадлежност. Корпоративната култура не определя процеса на подбор на персонала, но по естествен път привлича повече служители, които споделят подобен набор от убеждения, създавайки усещане за принадлежност.
 • Постоянно клиентско доверие. Когато заявената философия на една компания е подкрепена от положителни действия и добри бизнес практики, клиентите се чувстват уверени, че могат да вярват на тази компания.
 • Добри отношения между служителите и мениджърите. Съгласуваната корпоративна култура означава, че мениджърите и работниците се движат в една и съща посока, намалявайки конфликтите и повишавайки сътрудничеството.
 • Продуктивност. Когато служителите споделят същите цели и стойности като компанията, за която работят, те са по-продуктивни и отдадени на работата си.
 • Задържане на служителите. Служителите, които се чувстват силно принадлежащи към компанията, остават да работят в нея по-дълго време, което намалява разходите за наемане и обучение на нови работници.
 • По-голяма вероятност да привлечете квалифицирани служители. Колкото по-ясно са дефинирани ценностите на вашата компания, толкова по-голям е шансът да намерите квалифицирани служители, които споделят същите ценности.

Чести използвани думи при описание на корпоративната култура

Следните думи често се използват за позитивно описание на корпоративна култура:

 • Приятелска: Показва, че служителите взаимодействат по положителен начин през работния ден.
 • Предизвикателна: Подчертава, че служителите се насърчават да разкриват пълния потенциал на своите умения и че имат възможност да се развиват кариерно.
 • Мотивираща: Свързва се с това, че компанията вдъхновява и служителите чувстват желание и отговорност да работят усилено.
 • Ангажираща: Предполага, че служителите ще бъдат въвлечени в работата си, защото тя отговаря на техните интереси.
 • Подпомагаща: Предава усещането, че компанията се грижи за растежа и развитието на служителите.
 • Колаборативна: Означава, че служителите и екипите ще работят заедно, за да постигнат своите цели.
 • Автономна: Изразява доверието у служителите да контролират сами своята работа и това, че разполагат с индивидуална власт за подобряване на резултатите.
Work hard play hard. Workers Playing computer games in creative startup Office

Изброените примери са само една малка част от думи, които компаниите използват за описание на своята култура. Въпреки че някои от тях може силно да резонират с вашите виждания, уверете се, че ще включите и други по-непознати думи, които са специфични за вашата компания. Това ще ви помогне да се отличите от останалите работодатели. 

Как да предадете корпоративната си култура на служителите си

В културата на всяка една компания има няколко основни елемента. Ето какво трябва да знаете за тях, за да можете да поставите стабилни основи при създаване на вашата култура:

Мисия

Мисията на компанията предава отговорите на следните въпроси: Какво искате да постигнете? Искате ли да внесете иновации в света, да осигурите най-доброто клиентско преживяване или да създавате качествени продукти, за които хората да искат да говорят? Мисията ви може да бъде споделена в едно единствено изречение, а може и да я опишете в един, два параграфа, но най-важното е, в тези текстове да бъдете максимално ясни и да предадете ключовото си послание, без излишни отклонения.

Ценности и етика

В какво вярвате? Ценностите и етиката, които преобладават във вашата компания, ще повлияят на много аспекти от ежедневието в работната среда. Ето някои примери за ценности, които компаниите често поставят на преден план:

 • Уважение и справедливост
 • Доверие и честност
 • Визия за растеж
 • Екипна работа
 • Ангажираност на служителите и възможности за развитие
 • Комуникация и прозрачност
 • Разнообразие
 • Резултати
 • Баланс между работа и личен живот
 • Влияние върху света

Етиката може да има значение, когато решавате кои ценности са най-важни за вашата компания. Например, всяка фирма иска да вижда конкретни резултати в месечните си балансови отчети. Вие трябва да решите какво сте готови да пожертвате, за да постигнете тези резултати. Ако правите компромиси с продуктите или услугите си, за да спестите пари, или прибягвате до недоброжелателни техники, за да надделеете над конкурентите, интегритетът на вашата компания вероятно ще пострада.

Всяка правило, което създавате във вашият бизнес, трябва да се оповава на ценностите, които първоначално сте задали. Мислете за ценностите и етиката като цел, която си задавате и искате да постигнете, а за правилата като за различните пътища, които ще ви отведат до желаното място.

Работна среда

Знаете ли как изглежда основният офис на Google? Целият комплекс наподобява детска площадка за възрастни. С капсули за следобеден сън (т.н. ‘nap pods”), стаи за масаж и безплатна гурме храна, звучи като място, на което повечето хора си мечтаят да работят. Въпреки че може би нямате желание или пък средства да пресъздадете работната среда на Google, трябва сериозно да помислите върху начина, по който се чувстват служителите ви, когато са във вашия офис.

Интериорът има силата да оказва значително влияние. Липсата на украса или декорации могат да направят мястото да изглежда студено и безлично. Белите и скучни стени, стандартните офис мебели и флуоресцентно осветление често могат да влияят негативно на хората, прекарващи по 8-9 часа от времето си между тях. Помислете върху възможността да добавите елементи във вашето офис пространство, които да съумяват да насърчават щастлива и енергична среда.

Психологията на цветовете е доказала, че те наистина влияят на настроението, затова разберете какво означават различните нюанси и палитри и ги включете в интериора на офиса си. Можете също така да подберете и интересни картини, които биха допълнили стила на пространството.

Нещо важно, което трябва да вземете предвид е и общото разпределение на вашия офис. Например, ако екипната работа е една от най-силните ви ценности, няма да си направите услуга, ако офисът е само поредица от кабинети, които отделят членовете на екипа един от друг. Напротив, трябва да направите така, че хората да имат възможност лесно да комуникират и да си помагат.

Комуникация между екипите

Корпоративната култура може да бъде забелязана много силно в начина, по който членовете на един екип комуникират помежду си. Има ли непрекъснат и свободен поток от идеи или служителите ви имат тенденция да се игнорират един друг или да се състезават?

Ако не ви харесва това, което виждате, то най-вероятно трябва да промените корпоративната си култура, за да създадете по-добра работна среда. Не просто казвайте какво трябва да се направи, а управлявайте с пример и създавайте възможности за служителите да се чувстват по-комфортно един с друг. Като прилагате корпоративната си култура и подпомагате работната среда чрез различни социални събития за служителите си, можете да създадете атмосфера на иновации, комуникация и доверие.

Изграждане на корпоративна култура

След като сте създали ясна визия за корпоративната култура на вашата компания и сте определили посоката, в която искате да се развивате, трябва да създадете конкретни цели и правила, чрез които да я внедрите и прилагате.

Прилагайте и измервайте корпоративната култура

Помислете как да опишете културата на компанията на вашите настоящи служители. Запишете каква култура искате да имате и подгответе презентация, която ще ви помогне да предадете вашето послание. Срещата с вашия екип е възможност за вас да:

 • Получите техните виждания върху настоящата корпоративна култура. Не е изключено служителите ви да адресират проблеми, които вие самите не сте открили.
 • Оценете реакциите и мнението на хората ви във връзка с новата култура, която се опитвате да развивате.
 • Съберете ценни идеи за това как да подобрите корпоративната култура.

Важно е да си поставите конкретни цели и да следите колко успешно биват постигани. Неща като доверие и откритост например, са практически невъзможни за измерване, но можете да изпращате тримесечни анкети на вашите служители, за да разберете как те смятат, че се развива културата.

Разбира се, има и цели, които са по-лесни за планиране и измерване. Можете да решите да преустроите офиса до края на годината например, да започнете да организирате месечни социални събирания за екипа си или да внедрите различни инструменти и софтуери за по-лесно сътрудничество, като по този начин ще насърчите екипната работа.

Намерете правилните хора

Все повече и повече бизнеси отдават все по-голямо значение на меките умения (т.н. “soft skills” в сравнение с твърдите умения (“hard skills”). Възможно е да обучите човек да използва определена компютърна програма, но е много по-трудно, а може би дори невъзможно, да го накарате да промени личността си.

Затова, когато търсите нови попълнения за бизнеса си, винаги се стремете да разчитате добре техните лични ценности и обръщайте внимание на това как биха комуникирали с другите хора от вашия екип и как биха се вписали в средата, която сте създали. Може дори да проведете интервю с дадено лице няколко пъти, така че да поканите и други членове на екипа да участват в срещата и да споделят мненията си за кандидата.

Променете мисленето на служителите

Възможно е, докато все още работите върху новата корпоративна култура на компанията си, да осъзнаете, че част от служителите ви не притежават качествата, които искате да заложите. В този случай, не е задължително да освобождавате тези хора. Напротив, възможно да ги вдъхновите да се променят и адаптират, като:

 • Ентусиазирано промотирате новите политики и практики, които имат за цел да променят компанията. Помнете, че ентусиазмът е заразен.
 • Уверите всеки, че сте готови да приемате обратна връзка за промените, дори и от служителите, които са били скептици от самото начало.
 • Използвате конкретни данни, за да успеете да подкрепите значението на корпоративната култура за бъдещето на компанията и служителите. Изследване на Колумбийския университет показва, че вероятността от оттегляне на служители в компании с добре установена корпоративна култура е по-малка от 14%. В компании с лоша култура обаче тази стойност се повишава до почти 50%.

Изведете корпоративната култура извън офиса

Никога не забравяйте, че въпреки че през повечето време бизнесът се фокусира върху това, което се случва в рамките на компанията, той може да има голямо влияние върху начина, по който го виждат другите, извън него. Например служител, който напуска поради негативна работна среда и в т.ч. култура, може да споделя мнението си за лошото си преживяване в различни платформи.

Друг важен аспект е, че добрата култура може да бъде отличен инструмент за промотиране на вашата компания като работно място. Например, ако предоставите на служителите си платен отпуск, за да взимат участие в различни доброволчески инициативи, то със сигурност това ще стигне до голяма част от обществото. Дори можете да създадете маркетингова кампания около положителния ви принос и по този начин да покажете културните ценности на бизнеса ви.

Направете първата крачка към успешна култура

Създаването на корпоративна култура често е сложна задача, а промяна ѝ, така че да подпомогне вашия бизнес и служителите ви, е още по-голямо предизвикателство. Първата крачка към създаване на силна, позитивна корпоративна култура е да разпишете всичко, което искате да постигнете. Последната крачка трябва да ви отведе до фирмена среда, която всички служители приемат и са щастливи с новите принципи.

Сега, след като успяхме да излезем от времето на пандемията и се връщаме към добре познатото работно пространство, в ролята на работодатели имаме рядката възможност да предефинираме своята корпоративна култура и да внедрим иновативните хибридни модели на работа. Новите поколения служители искат да работят с хора, които споделят техните ценности. Всяка компания, която може да прилага и комуникира тези ценности, ще има огромно предимство в тази постоянно развиваща се бизнес среда.

ehr-demo

Още полезни статии:

7 Стъпки за ефективен подбор на персонала

Какво искат служителите от работодателите си днес

5 Начина да подобрите мотивацията на работното място