planirane choveshki resursi

Планиране на човешките ресурси – всичко, което трябва да знаете

Внедряването на процес на планиране дава предимство на бизнесите да се адаптират по-ефективно в случаи на икономически или технологични промени. Точно както спортистите планират хранителния си режим спрямо състезанията в годината, за да могат да се представят възможно най-добре, така и фирмите трябва да предприемат мерки за да поддържат оптимални нива на качествен персонал, спрямо нуждите си.

Какво е планиране на човешките ресурси?

Планиране на човешките ресурси е процесът на организиране на всички дейности свързани с привличането, наемането, внедряването и обучението на подходящи кандидати за целите на бизнеса. Фирмите използват планиране, за да избегнат периоди с недостиг или излишък на персонал и да регулират наемането на хора, които притежават нужните знания, умения и опит спрямо отворените позиции и времето, в което са необходими.

Защо HR специалистите трябва да са загрижени за планирането на човешките ресурси?

В случаите, когато бизнесът се развива с бързи темпове и броят на клиентите нараства, е необходима работна сила, която да обслужва увеличеното търсене на предлаганите стоки или услуги. Ако тези периоди не са предвидени добре и HR специалистите наемат неопитни кадри, просто, за да се справят с обслужването, рискуват да увеличат разходите и да намалят продуктивността и качеството в бизнеса.

Когато обаче фирмите са планирали човешките си ресурси, това може да намали излишни и непредвидени разходи, да елиминира неефективните практики за наемане и да спомогне за прогнозиране на работната сила за бъдещи периоди.

Планирането на човешките ресурси оказва влияние на всеки отдел на фирмата и може да подпомогне:

  • Откриването на несъответствия между компетенциите на служителите и позициите, за които са наети или кандидатстват;
  • Намаляването на времето за наемане и възвръщаемостта;
  • Увеличението на времето за задържане на служители/в което служителите остават във фирмата.

Какво е необходимо за създаването на ефективен процес по планиране на човешките ресурси?

HR специалистите са отговорни за създаването на екип, в който да са включени директори, ръководители на отдели и други HR специалисти, който да се грижи за планирането на човешките ресурси. Съществуват някои практики, които могат да улеснят процеса по планиране и да го направят възможно най-ефективен.

1. Създаване на стратегия

Новосъздаденият екип трябва да се обедини около единна стратегия, тя да бъде разписана и документирана и всички да имат достъп до нея. Стратегията трябва да съдържа процесът на планиране описан за конкретен период от време, методологията и стъпките, които ще бъдат следвани за нейното изпълнение.

2. Следване на конкретен план за успех

Следването на план в процеса на планиране на човешките ресурси помага на HR специалистите да запълват отворени позиции за периодите, в които са предвидени такива. Ключова роля има създаването на екип от опитни служители, които срещат критериите за обявените работни места и могат да допринесат за развитието на бизнеса, както е било планирано.

3. Минимизиране на проблеми

Част от първоначалното планиране включва и идентифицирането на проблеми, като например лоша комуникация между отделите или служителите, занижен морал или липсва на възможности за развитие. Тези проблеми от своя страна могат да доведат до негативни нагласи между служителите, а ако се задълбочат и до дисбаланс на човешките ресурси, в случаи на напускане. Ако екипът провежда срещи с отделни звена на бизнеса, за да събере възможно най-много информация в тази посока, проблеми от подобно естество могат да бъдат предвидени и съответно предотвратени. 

4. Внедряване на рутинни проверки

Редовното събиране на информация от мениджъри и ръководители на екипи спомага да се прави навременна оценка на моментното състояние на работната сила и подсигурява изпълнението на първоначално зададения план. Когато в практиката се включат рутинни проверки, HR специалистите могат да предвиждат нужни промени и да подсигурят спазването и успеваемостта на плана.

Как доброто планиране на човешките ресурси може да подобри фирмената култура

Разработването на ефективен план за управление на работната сила е в основата на успешното търсене и наемане на служители. Когато е налице стратегическо планиране на човешките ресурси, HR специалистите и останалите отдели имат много по-голям шанс да предоставят балансирана среда на работа, с добро разпределение на задачите, спрямо нуждата на бизнеса, както и потенциални посоки на развитие, към които служителите да се стремят. Това от своя страна увеличава тяхната мотивация, морал и доверието и спомага за подобряване на фирмената култура.

ehr-demo

Още полезни статии по темата:

Как да напишем атрактивна обява за работа

7 Стъпки за ефективен подбор на персонала

5 Начина да подобрите мотивацията на работното място