Подценяваните отговорности на HR мениджърите

Подценяваните отговорности на HR мениджърите, които са ключови за успеха на бизнеса

Ролята на HR мениджърите далеч не включва само процеса на подбор, управление на представянето, възнагражденията и взаимоотношенията между екипите. Днес от HR специалистите се очаква да поемат и много други отговорности, които остават незабелязани, а в действителност са от съществено значение за цялостния успех на бизнеса.  

В статията ви споделяме за “скритите” отговорности на ЧР мениджърите, които никой не трябва да подценява. Надяваме се да внесем повече яснота за това как HR специалистите могат да допринесат за успеха на компанията, стъпвайки извън стандартния обхват на работа си.

Управление на кризи и лидерство

Една от най-важните отговорности на HR мениджърите е да помагат на бизнеса да се справи с кризисни ситуации. Без значение дали става въпрос за природни бедствия, намаляване на работната сила или настъпване на трудова злополука, ръководителите на отделите по човешки ресурси трябва винаги да бъдат готови да поемат контрола и да приведат организацията през трудните моменти. Освен това трябва да са способни да се справят с реакциите на служителите, да бъдат отворени към комуникация и да гарантират продължаване на работния процес. Всичко това са много специфични умения, които не винаги са оценени.

Правни познания

HR специалистите носят отговорност за съответствието на работата в  тяхната организация с трудовото законодателство, както и установените регулации и стандарти в трудовата сфера. Това включва следене на промените в законодателството, предоговаряне на трудовите договори при необходимост, както и тълкуване на сложни държавни политики. На ЧР мениджърите често им се налага и да се справят с работни конфликти, изискващи прилагане на медиация и правни познания.

Анализ на данни 

Инфромацията, базирани на задълбочен анализ на данни, е от решаващо значение за вземането на решения по отношение на добрите практиките в областта на човешките ресурси. Мениджърите трябва да умеят да разчитат и анализират ифнормацията, да тълкуват тенденциите и да използват правилно методологията за оценка на бизнес поведението. От проследяване продуктивността на служителите до анализа на потенциалните таланти, HR специалистите трябва да бъдат в състояние да използват инструменти за обработка на данни, за да предложат най-подходящите стратегии за управление и развитие.

стратегическо мислене

Стратегическо мислене 

Съвременните бизнеси оперират в бързо развиваща се, конкурентна среда, където стратегическото мислене е от съществено значение. Управителите по човешки ресурси трябва да могат да анализират тенденциите на пазара, да идентифицират възможности за растеж и да бъдат готови да използват максимално ефективно наличната работна сила на компанията в съответствие с настоящите цели на  бизнеса. HR специалистите трябва също така  да умеят да си сътрудничат с бизнес лидерите и да разработват стратегии, които допринасят за постигането на целите на компанията.

Технологични умения

Не на последно място, ЧР специалистите трябва да са технологично грамотни и бъдат в състояние да използват технологиите в подкрепа на своята роля във фирмата. Това включва придобиване на работни познания по отношение на софтуери за управление на човешките ресурси, системи за управление на процеса на подбор и кандидатите, анализ на човешки ресурси и други инструменти, които допринасят за по-високата ефективност на процесите.

Заключение

От HR специалистите се изисква да извършват множество различни дейности, да изпълняват отговорности и да притежават умения извън стандартните в областта на човешките ресурси. Тези „скрити“ отговорности и умения включват аспекти като управление на кризисни ситиации, спазване на законите, правни знания, стратегическо мислене, анализ на данни и умения в областта на технологиите. Чрез поемането на тези задължения, HR мениджърите могат да помогнат на бизнесите да поддържат стабилна и продуктивна среда, която е в съответствие с бизнес целите. 

Ако сте специалист по човешки ресурси, не подценявайте ролята, която изпълнявате за своята организация. Продължавайте да разширявате своя набор от умения, усвоявайте нови начини за изпълнение на задачите и влизайте в сътрудничество с останалите мениджъри от екипа, за да сте максимално полезни на вашата компания.

ehr-електронни-трудови-досиета

Още полезни статии

Планиране на човешките ресурси – всичко, което трябва да знаете

HR Показатели за ефективност (KPIs) – Измервате ли ги правилно?

Как да напишем атрактивна обява за работа