Още видове отпуск - eHR

Още видове отпуск, за които може би не сте чували

Ако се чудите колко видове отпуск има, отговорът всъщност е много. В Кодекса на труда има доста разнообразни и независими един от друг видове отпуск – освен платен и неплатен, има отпуск и с различна целенасоченост – за обучения, за бременност, раждане и майчинство, както и за временна неработоспособност и други. 

В предишни статии, вече ви запознахме с възможностите за прехвърляне на отпуск от една календарна година за следващата, както и за получаване на обезщетение за неизползван отпуск. В тази статия ще ви споделим още няколко по-особени хипотези, залегнали в закона за отпуските, чието съществуване може да ви изненада. 

Отпуск по време на активна служба в доброволния резерв

Въпреки че в България вече няма задължителна казарма или военна служба, съществува възможност хората да се включат в доброволния резерв. В случай че впоследствие бъдат повикани за изпълнение на активна служба, законодателят е предвидил отделен служебен неплатен отпуск през този период. При по-продължителна служба (над 25 дни) или срочна служба, се полагат и два допълнителни календарен дни отпуск преди заминаването и след завръщането. За времето на отпуска на служителя или работника се заплаща възнаграждение от бюджета на Министерството на отбраната.

Служебни и творчески отпуски

Този вид отпуск може да бъде платен или неплатен, важното е обаче, че времето, в което се ползва се зачита за трудов стаж. Законодателят предвижда възможност за такъв отпуск, като оставя условията и реда за изпълнението им да бъдат договорени между страните по трудовото правоотношение или в колективен трудов договор. В случай че работодателят вижда нуждата от такъв отпуск, то той може да постигне споразумение със служителите за неговото ползване.

Отпуск на синдикални дейци

Законодателят предвижда платен отпуск за нещатни членове и председатели на различни ръководства на синдикални организации. Когато работникът или служителя е нещатен член или председател на синдикален орган това означава, че е извън определения щатен брой на съответната синдикална организация. Размерът на платения отпуск се уговаря в условията на колективния трудов договор, но той не трябва да бъде отпуснат за период по-малък от 25 часа на календарна година

Въведена е изрична забрана за получаване на парично обезщетение, ако не бъде използван, тъй като това е отпуск, който се отпуска с конкретна цел – извършване на синдикална дейност. Поради това и не може да бъде прехвърлян за следваща календарна година. 

Отпуски за обучение

Отпуските за обучение са два вида – платен отпуск на учащ се и отпуск за приемен изпит в учебно заведение. 

Платен отпуск на учащ се

Законодателят е предвидил платен отпуск за обучение за работници или служители в средно или висше училище, който е напълно независим от всички останал видове отпуск. Отпускът е за учебна година и е в размер на 25 дни, като няма ограничение как да се ползва – наведнъж или на части. 

Отделно от това, за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, еднократно се полага и платен отпуск в размер на 30 дни. Когато става въпрос за придобиване на по-висока академична степен като „доктор“ или „доктор на науките“, сроковете са по-дълги – съответно 6 и 12 месеца. В този случай обаче се изисква и съгласието на работодателя.

Платен отпуск за приемен изпит

Що се отнася до ползване на отпуск за приемен изпит, е необходимо съгласие от работодателя, за да може отпускът да се ползва в пълен размер. В противен случай, т.е. ако съгласие няма, срокът му се намаля наполовина. Законодателят съответно е предвидил 6 дни отпуск за кандидатстване в средно училище и 12 дни за висше учебно заведение или за докторантура.

Отпуск при временна неработоспособност

Под това наименование се крият различни хипотези, поради които работникът или служителят е временно неработоспособен – от общо заболяване и професионална болест до належащо придружаване на болен член на семейството за медицински преглед, изследване или лечение. 

Тъй като става въпрос за специфични здравни причини, включително карантина, трудово заболяване и санаторно-курортно лечение, отпускът се издава от здравните органи. При този отпуск се дължи парично обезщетение, като сроковете и размерите се определят от Кодекса за социално осигуряване.

Важно е да се знае, че този отпуск е различен от отпускът по бременност и майчинство, чиито условия са упоменати отделно.

Съществува многообразие от хипотези, в които на работника или служителя му се налага да отсъства от работа. Поради това, законодателят се е постарал да покрие тези ситуации и да даде регулация и напътствия как да се действа в различните случай. 

Още полезни статии по темата

Определяне на платения годишен отпуск

Допълнителен платен отпуск и прехвърляне на неизползван от минали години

Неплатен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск