Задържане на служители - илюстрация на мъж с магнит, който привлича други хора

Задържане на служители. Какво е степен на задържане и как се изчислява?

В днешно време става все по-предизвикателно да намираме нови качествени кадри за екипа си – очакванията на работодателите и служителите често се разминават и това затруднява затварянето на позиции. Поради тази причина колкото по-добри практики за управление на служителите си има дадена фирма, толкова по-доволни ще са служителите ѝ и по-дълго ще се задържат на сегашната си работа

В статията ще ви споделим какво е степен на задържане, как да я изчислите, за да измерите ефективността на HR отдела и какво да правите, за да поискат хората ви сами да останат във фирмата.

Какво е степен на задържане?

Степента на задържане е мерна единица, която отчита процента на служителите, които остават в компанията за определен период от време.  Тази ключова метрика позволява на компаниите да оптимизират успешно своите процеси по управление на човешки ресурси. 

Високото ниво на задържане на служители показва, че нуждите на хората в екипа ви  са ефективно менажирани. Така служителите са по-лоялни и продуктивни и като цяло изпълняват работата си по-добре.

Ниското ниво на задържане от друга страна, може да сигнализира за потенциални проблеми с екипа, като например липса на ефективна комуникация, неадекватно заплащане или работна среда, която не стимулира развитието на служителите. 

Как да изчислите степента  на задържане?

Изчисляването на степента на задържане може да се осъществи с помощта на следната формула:

Степен на задържане в % = (броя на хора на трудов договор  през целия период)/(броя на хора наети в началото на периода) х 100

Във формулата се включват само служители, които са работили през целия период, (за който сте избрали да правите изчисленията), от началната до крайната дата. Не се включват наетите в средата на периода.

Нивото на задържане ви служи като компас, който посочва правилната посока за преценка на ефективността на стратегията ви задържане на служителите.

Ето няколко примера как да изчислите степента на задържане:

Пример 1

Броят на служителите в технологична компания е бил 100 души. През изминалата година напускат 5 служители. Съответно нивото на задържане е:

Степен на задържане = ((100 – 5)/100) х 100 = 95%

 

Пример 2

Голямо производствено предприятие има 10,000 служители в началото на 2023-та, а в края на годината, 8,500 от тях все още работят в компанията. Изчисленията по формулата са както следва:

Степен на задържане = ((10,000 – 1,500)/10,000) х 100 = 85%

 

Обърнете внимание, че и в двете формули броят на хората по трудов договор през целия период е равен на общия брой служители в началото на периода минус напусналите до края на периода. Умножението по 100 след скобите конвертира полученото число в %.

Какво се счита за добро ниво на задържане?

Доброто ниво на задържане зависи от индустрията, в която сте и от размера на компанията. Например, в сферата на продажбите или развлекателната индустрия, често се наблюдават високи нива на напускане. Като стандарт, 85-90% на задържане се считат за добър показател в повечето индустрии. 

Защо трябва да се интересувате от нивата на задържане?

В днешно време високо нивото на задържане е показател за  ангажираността на служителите ви с тяхната работа. Ако имате високо ниво на задържане, това може да ви помогне да:

  • Намалите разходите на компанията
  • Да повишите продуктивността на служителите 
  • Да подобрите представянето на хората си
  • Да изготвите работни практики 
  • Да адресирате повтарящи се проблеми 

Изчисляването на броя служители, които остават в компанията, дава на различните отдели конкретна и сигурна информация, чрез която по-лесно да се справят в трудни периоди. Знаейки как се движат нивата на задържане през годината, всеки екип може да предприеме мерки, чрез които от една страна да повиши ангажираността на настоящите членове на екипа и от друга, да създаде план за подбор на нови кадри, в случай че съществува риск от напускане.

Как да използвате степента на задържане във ваша полза?

Информацията за степента на задържане е ключова при изграждането на стратегия за задържане на служителите ви. Можете да използвате следните подходи:

  • Изберете конкретни области за измерване – Определете конкретния времеви период и показателите, които планирате да анализирате. Изчислите нивото на задържане за всеки отдел, както и за компанията като цяло. Това ще ви помогне да идентифицирате определени слаби области, които имат нужда от подобрение. 
  • Анализирайте нивата на напускане – Изследвайте кога и защо служителите избират да напуснат работа, за да разберете какви промени можете да въведете, за да повишите мотивацията и ангажираността им и съответно да ги задържите.
  • Въведете промени – Можете да си партнирате с ръководителите на отделите, за да създадете и въведете план за подобрение, който да адресира проблемите, довели до напускане на служители. Например, в плана могат да се включат начини за подобряване на процеса по наемане на кадри и провеждането на интервюта с тях, както и създаване на система за събиране на обратна връзка от служителите 

Как да повишите нивото на задържане?

Един от най-ефективните начини да постигнете високи нива на задържане е като създадете здравословна  работна среда за вашия екип. 

Това включва въвеждането на подобрения като например създаване на условия за изграждане на здравословни навици, подмомагане удовлетворението на служителите от работата им, техния растеж и лоялност към компанията. Съществуват още много успешни практики, които HR отдела на всяка компания може да въведе, увеличавайки шанса си за задържане на качествените и квалифицирани служители. 

Друг начин за поддържане на високи нива на задържане е чрез ясна и отворена комуникация в екипите, както и предлагането на гъвкави условия на работа, които позволяват постигането на добър баланс между личния и професионалния  живот. Важно е служителите ви също така да получават признание и награди за своите усилия и постижения. 

Заключение

Изчисляването и анализирането на нивата на задържане може да ви помогне да откриете и да адресирате слабите места в бизнеса си. Чрез тази метрика можете да подобрите работната среда и да изградите такава, която ангажира и мотивира служителите ви в по-голяма степен. По този начин ще имате екип, който е по-доволен от работата си и също така ще допринася за по-здравословна атмосфера на работното място.

ehr-електронни-трудови-досиета

Още полезни статии

Ролята на отдел човешки ресурси

Какво искат служителите от работодателите си днес

Какво е корпоративна култура и защо е важна за бизнеса