hr отдел

7 HR метрики за подобряване на ефективността в бизнеса

Фокусът в пазара на труда в днешно време е изцяло насочен върху хората и техните нужди, с все повече професионалисти, които лесно избират да напуснат работното си място, ако очакванията им не са оправдани. Това налага HR специалистите да прилагат стратегии, които поставят служителите на първо място, за да могат да останат конкурентноспособни наред с другите работодатели. 

За да бъдат максимално ефективни тези стратегии, специалистите по човешки ресурси трябва да базират решенията си на данни и информация. Споделяме с вас 7 HR метрики за анализ на резултатите, с които ще можете да подобрите ефективността в бизнеса си. 

1. Време за наемане

Обърнете внимание на времето за наемане на нови кадри. Колкото по-бързо намерите правилния кандидат за вашия бизнес и подпомогнете неговото успешно стартиране, толкова по-лесна ще бъде работата на останалите в екипа. Нещо повече, оптимизирайки периодът от кандидатстване по обявата до същинското наемане, вие правите опитът на бъдещия ви служител много по-приятен и позитивен. Това може да повиши и продуктивността както на сегашните ви екипи, така и на новонаетите служители, да увеличи общата ангаживаност, а за вас като HR специалисти, да намали цената за наемане.

2. Цена за наемане

Наемането на нови хора често е скъп и продължителен процес. Измерването на цената за наемане може да ви помогне да откриете къде вашият процес е неефективен и така да установите кои аспекти от него могат да бъдат подобрени. 

Цената на наема се формира от разходите за подбор (платени обяви за работа, допълнителни софтуери и инструменти, разходи за реклама, за кариерни форуми и др.), провеждане на срещи и интервюта (вкл. ползване на допълнителни програми за оценка на кандидата) и времето, отнело на HR специалистите за целия този процес.

Важно е да изчислите колко ви струва средно наемането на един кандидат и да потърсите възможност за оптимизиране на някои от разходите, свързани с процеса. Например, ако има маркетинг канали, които са прекалено скъпи (участие в кариерен форум), а не ви носят задоволяващ брой кандидатури от качествени кадри, то може да пренасочите бюджета към други по-ефективни такива.

3. Ангажираност и задържане

Това са два важни показателя при работата ви, които са взаимносвързани. Високото ниво на задържане на служителите показва, че те са добре ангажирани и обратното. Когато една компания има проблем да задържи хората си, това е индикатор, че тяхната работна ангажираност трябва да бъде подобрена. 

Важно е да обръщате внимание на това доколко служителите ви проявяват инициативност, въвличат се в работния процес и изпълняват задълженията си с желание и мотивация. Удобен начин да измерите тези показатели е чрез навременна обратна връзка под формата на анкети, общи и индивидуални разговори, оценка на представянето и други. Това ще ви помогне да установите неща, които имат нужда от подобрение и ще повиши шанса ви да задържите служители си.

Така в дългосрочен план нуждата от наемане на нови кадри ще намалее, а съответно и разходите, свързани с процеса по наемане.

4. Степен на напускане

Степента на напускане в бизнеса ви е изключително важна метрика, която оказва влияние не само върху разходите на HR отдела, но и върху морала и продуктивността на служителите ви.

Необходимо е да сте наясно какъв е рискът от напускане във всеки един от отделите на фирмата, за да предприемете мерки, ако процентът е висок. Както вече споменахме в предходната точка, можете да получите информация чрез комуникация със служителите си по много и различни начини. Важното е да не оставяте нищо за последния момент, а да действате предварително, за да минимизирате риска от напускане.

Полезна информация в тази връзка може да включва данни като: 

  • брой служители във всеки отдел; 
  • в кои екипи се наблюдава по-висока степен на напускане;
  • колко дълго конкретният работник или служител е бил част от компанията;
  • колко време е минало от последното повишение;
  • колко често са отсъствали служителите ви напоследък. 

Тази информация може да ви помогне да адресирате проблемите, които водят до напускане, преди да загубите ценни членове на екипа си и така да повишите нивата на задържане.

Хора в екип, които постигат резултати

5. Възвръщаемост на програми за обучение и развитие

Наличността на програми за обучение и развитие показва желанието ви да инвестирате в бъдещето на вашите служители. Според проучване на Monster, 45% от работещите професионалисти биха предпочели да останат на сегашното си работно място, ако им се предлагат възможности за обучения. За поколението на милениалите (хората родените през периода 1981 – 1996), този процент достига 87. От финансова гледна точка, същата компания провела проучването, изчислява, че инвестицията за обучение на един служител е $1,071, а за наемането на нов $4,425.

Инвестирайки в разнообразни програми за подобряване на уменията, можете да помогнете на служителите си да станат още по-добри в тяхната работата. Така те ще могат да носят по-голяма стойност на компанията, а съответно вие да цените техните усилия и резултати повече.

6. Здравен статус

В корпоративния свят винаги е добра идея да изтъкнете здравните предимства, които можете да предоставите на вашите служители, за да изпъкнете пред конкуренцията. Мислейки в тази посока, ще подобрите и работните условията, което е предимство и за вас като работодател. По-удовлетворените служители съответно водят до по-висок шанс за задържане, а оттам и до оптимизация на разходите в дългосрочен план.

Изграждането на здравословно работно място и инвестирането в програми, които поддържат доброто емоционално и физическо здраве драстично намаляват шансовете от прегаряне (т.н. бърнаут – от англ. burnout) и стимулират по-добри отношения в екипите. Ако успеете да се справите със здравословните проблеми, това неимоверно ще повлияе върху продуктивността и ангажираността на служителите ви.

7. HR технологии

Всеки HR отдел, който се стреми към ефективност, трябва да си служи с добри технологии за автоматизация на процеси и анализ на данни. С тяхна помощ можете по-бързо и ефективно да измервате индикаторите, споменати в предишните редове, като това ще доведе до множество подобрения, но най- вече ще намали разходите на отдела. С помощта на събраните чрез технологиите данни, можете да оптимизирате всички процеси в HR екипа, да повлияете на преживяването за служителите си и да  подобрите различни аспекти от бизнеса. Ако все още не използвате инструменти за оптимизиране на работата, AI софтуерите в сферата на човешките ресурси могат да дадат един добър старт на вашия отдел.

Със системата на eHR например, можете да дигитализирате процесите по създаване, обработка и съхранение на трудовите досиета на служителите ви и да автоматизирате подаването на отпуски и заявки за отсъствия, което пести от 5 до 10 пъти повече време за обработка на документацията и разходи на компанията.

ehr-bulgaria - електронни трудови досиета

Заключение

HR метриките са незаменим източник на информация, чрез която всяка една компания може да подобри процесите си. Анализирането на поведението и данните на служителите ви помага за изграждането на правилните стратегии за управление на хора. Чрез тях можете да изградите успешни екипи, да подобрите удовлетвореността и продуктивността на служителите си, да намалите разходите в бизнеса и да останете конкурентоспособни на пазара на труда.

Още полезни статии

Кои са най-успешните практики в HR отдела? Ценни съвети от Антон Атанасов – бизнес треньор и собственик на ActionCoach Bulgaria

HR Показатели за ефективност (KPIs) – Измервате ли ги правилно?

7 Стъпки за ефективен подбор на персонала