Блог

jena raboti prez noshta
Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители е два вида – абсолютна и преодолима.  Абсолютна е забраната, която не може да бъде преодоляна при никакви обстоятелства и не е в зависимост от волята на страните по трудовото правоотношение.  Абсолютната забрана за полагане на нощен и извънреден труд поради […]

Още
kufar
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. С пътните пари се покриват разходите за […]

Още
chasovnici i vreme
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. Удълженият […]

Още
chovek napuska rabota
Дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което може да се наложи на работника или служителя. В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени няколко хипотези, при които действията на работника или служителя представляват достатъчно сериозни нарушения на трудовата дисциплина, за да е обосновано извършването на дисциплинарно уволнение. Дисциплинарното уволнение задължително се извършва със писмена […]

Още
mestene na hora
Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата

В чл. 328 на Кодекса на труда (КТ) са регламентирани хипотези, при които работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие. В чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ са предвидени две самостоятелни основания за прекратяване на трудовия договор – закриване на част от предприятието и съкращаване на щата. Тези […]

Още
rukostiskane
Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

В чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано, че прекратяването на трудовия договор трябва да е писмено, т.е. да има издаден документ от работодателя, който да е връчен на работника или служителя. Писмената форма трябва да е спазена, защото тя е форма за действителност на извършеното действие. От момента на прекратяване […]

Още