Блог

chasovnici i vreme
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. Удълженият […]

Още
chovek napuska rabota
Дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което може да се наложи на работника или служителя. В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени няколко хипотези, при които действията на работника или служителя представляват достатъчно сериозни нарушения на трудовата дисциплина, за да е обосновано извършването на дисциплинарно уволнение. Дисциплинарното уволнение задължително се извършва със писмена […]

Още
mestene na hora
Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата

В чл. 328 на Кодекса на труда (КТ) са регламентирани хипотези, при които работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие. В чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ са предвидени две самостоятелни основания за прекратяване на трудовия договор – закриване на част от предприятието и съкращаване на щата. Тези […]

Още
rukostiskane
Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

В чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано, че прекратяването на трудовия договор трябва да е писмено, т.е. да има издаден документ от работодателя, който да е връчен на работника или служителя. Писмената форма трябва да е спазена, защото тя е форма за действителност на извършеното действие. От момента на прекратяване […]

Още
laptop more
Различия между работа от разстояние и надомна работа

Пандемията от COVID-19 доведе до съществени изменения в организацията на работата в много предприятия. Значителна част от тези, които могат въвеждат и организират работата на работниците и служителите, така че тя да се извършва извън помещенията на работодателя. В българското законодателство са регламентирани две възможности за извършване на дистанционна работа – надомна работа и работа […]

Още
domashen ofis
Работно време при работа от разстояние

Характерните особености на работата от разстояние, която е свързана с използване на телекомуникационни технологии и чието извършване е извън помещенията на работодателя, води до определяне на някои различия при организацията на работното време. Те са регламентирани в глава пета, раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ).  При този вид работа работодателят изрично определя времето, […]

Още