Блог

Длъжност, характер на работа и длъжностна характеристика

При наемането на нови служители и работници, работодателят е длъжен да подготви определен набор от документи, които да предостави на новонаетите лица. В това число влизат екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Също така екземпляр от […]

Още
Приемане на работа на лица под 18 години

В летния сезон учениците ползват ваканция и голяма част от тях търсят възможност за работа. Наемането на лица под 18 години е възможност и за работодателите, които се изправят пред все по-значимо предизвикателство, свързано с намирането на работници. Поради това е важно работодателите да имат представа какви са изискванията при наемане на непълнолетни лица. В […]

Още
lsujitel, koito raboti ot razstoyanie
5 Съвета за приобщаване на нови служители работещи от разстояние

Все повече бизнеси се адаптират към дистанционния начин на работа и то за постоянно. Това налага необходимостта да се наемат и приобщават нови служители от разстояние, което често е предизвикателство както за тях, така и за фирмите. Когато живият контакт с бъдещи служители липсва, мениджърите и HR специалистите трябва да подобрят процесите по наемане и […]

Още
Какво трябва да знаете за съхранението и обработката на трудови досиета

Кодексът на труда регламентира изискването работодателят да води трудово досие на всеки работник или служител. Спазването на това изискване е важно, за да се гарантират интересите на работодателя. Правилното и законосъобразното водене на трудовото досие минимизира риска от санкции при проверки, а също така предоставя и доказателства за изпълнение на задълженията, които работодателите имат към […]

Още
hora i sistema
Външна фирма за управление на човешките ресурси – предимства и недостатъци

Често срещан начин за оптимизация на разходите в бизнеса е така нареченият аутсорсинг – наемане на външна фирма, която да поеме работата по конкретни дейности или звена на бизнеса. Когато процесите в бизнеса са съпроводени от голям обем оперативна работа, за много компании е по-ефективно да използват външна фирма, отколкото да поддържат собствен екип от […]

Още
grupa ot bolni hora
Как да се справим с недостига на служители поради COVID-19

В зависимост от епидемичната обстановка и действащите протоколи за изолация и карантиниране, много от работниците или служителите може да отсъстват поради COVID-19. Това от своя страна води до недостиг на служители и работници, особено за по-големи фирми, където значителна част от персонала е в постоянен контакт и съответно много от работещите лица могат да бъдат […]

Още
1 6 7 8 9 10 14