Блог

kalendar
Платен отпуск за работещите от разстояние

Година и половина след избухването на COVID-19 много фирми успяха да се адаптират към промените и да приложат ефективни решения, които да направят работата от разстояние възможна за целите на бизнеса. Предизвикателство обаче остават дейностите, свързани с документацията на предприятието и особено споделянето и подписването на документи. Често срещан казус е подаването на искане за […]

Още
podavane na dokument
Трудов договор за дистанционна работа от чужбина

Работата от разстояние е все по-често срещана практика в България и се наблюдава не само заради наложените Covid-19 ограничения през последните две години, но и като начин да се оптимизират процеси и разходи в бизнеса. Често, когато даден бизнес се нуждае от специалисти с богат опит и умения, чиято работа може да бъде извършвана от […]

Още
digitalen dogovor
Трудов договор през Интернет? Не го правете преди да прочетете това

Глобалната пандемия от Covid-19 до голяма степен постави под въпрос начина, по който досега се администрираха голяма част от процесите в компаниите. Изключение не правят и процесите в отделите по Човешки ресурси. Показателно за това беше рязката нужда, за изключително кратък период от време, много компании да преминат в дистанционен режим на работа и да […]

Още
budilnik
Определяне на продължителността на работното време в трудовия договор

Продължителността на работното време е задължителен реквизит на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 8 от КТ), който е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие. Нормалната продължителност на работното време е определена в чл. 136 на КТ. Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа, […]

Още
skliuchvane na sdelka
Определяне на възнаграждението в трудовия договор

Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Работодателят е длъжен да начислява и изплаща трудовото възнаграждение на работника или служителя според уговореното с него и съобразно извършената работа. Определянето на възнаграждението е задължителен реквизит на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ), който е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово […]

Още
mestene na hora
Заместване на отсъстващ работник или служител

Поради различни причини може да се наложи на работник или служител да отсъства, като в някои случаи това става за дълъг период. В тези случаи трудовото законодателство предоставя възможности на работодателя да замести отсъстващия работник или служител, за да се продължи дейността. Първата възможност е работодателят да наеме друго лице, които да назначи на мястото […]

Още