Блог

hora s maski
Отстраняване от работа на работника или служителя поради грипоподобни симптоми или неизползване на предпазна маска

Пандемията от COVID-19 поставя допълнително предизвикателство пред работодателите, за да гарантират безопасността и здравето на работниците си. Важно условие за това е да не допускат работниците да работят без маска или с прояви на остри вирусни инфекции.  Правото на работодателя да отстранява работника или служителя от работа е регламентирано в чл. 199, ал. 1 от […]

Още
rukostiskane
Трудово досие на работника или служителя

Съобразно чл. 128б, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение.  Какви документи […]

Още
podpisvane na dogovor
Съдържание на трудовия договор

Трудовият договор определя основните права и задължения на страните при полагането на труд. Съгласно чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се сключва в писмена форма. Трудовият договор и всички анекси към него са задължителна част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. Задължителните реквизити на […]

Още
Срок на съхранение на документите в трудовото досие
Срок на съхранение на документите в трудовото досие

Какви са сроковете за съхранение на документите в трудовото досие на работника или служителя? Защо трябва да ги спазвате и какво трябва да знаете в случай, че възникне спор между страните. Съдържание Защо се създава трудово досие? Минимален срок на съхранение на документите в досието Срокове спрямо Закона за счетоводството Срокове спрямо Кодекса за социално […]

Още
1 11 12 13